Rozwiązania

Oferujemy dwa innowacyjne produkty:

SUN-BUS – sprawdzony system technologii fotowoltaicznej na pojazdy (autobusy, ciężarówki-chłodnie) oraz jednostki pływające (np. promy) – więcej informacji poniżej oraz na stronie Referencje,

CITYBOX – system komunikacji i udostępniania usług elektronicznych przystosowany do pracy na pojazdach (internet w autobusach, informacja pasażerska, reklamy) – więcej informacji.

SUN-BUS – sprawdzony system technologii fotowoltaicznej


SUN-BUS przetwarza promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną bez zanieczyszczeń, hałasu i innych czynników niekorzystnych dla środowiska naturalnego. Został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu go w autobusach komunikacji miejskiej. System ten służy do wspomagania zasilania instalacji pokładowej 24 V autobusu bądź innego typu pojazdu. Charakteryzuje się łatwością montażu, przejrzystością zastosowanych rozwiązań oraz interfejsem przyjaznym użytkownikowi, dzięki któremu może on nadzorować pracę poszczególnych elementów systemu.

Wybrane korzyści z zamontowania systemu:

 • zmniejszenie zużycia paliwa poprzez odciążenie alternatorów napędzanych silnikiem spalinowym,
 • zwiększenie niezawodności instalacji 24 V autobusu,
 • doładowywanie akumulatorów podczas postoju na pętlach autobusowych z wyłączonym silnikiem,
 • wydłużenie żywotności akumulatorów instalacji 24 V,
 • doładowywanie akumulatorów podczas długich postojów w zajezdni,
 • wspomaganie pracy urządzeń, które pracują przy wyłączonej stacyjce w czasie długich postojów (systemy informacji pasażerskiej itp.).


System SUN-BUS zasilany jest elastycznymi panelami fotowoltaicznymi (solarnymi), charakteryzującymi się promieniem gięcia wynoszącym 5 m. Panele wytwarzane są przy wykorzystaniu technologii produkcji bez użycia szkła, są więc odpowiednio elastyczne i nadają się do zamontowania na dachu autobusu. Dzięki odpowiedniemu systemowi laminacji i najwyższej jakości materiałom użytym do produkcji, panele solarne są w pełni odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

sun-bus_foto


System SUN-BUS może być instalowany w pojazdach bardzo różnego typu, także na jednostkach pływających. W przypadku zainteresowania systemem, w szczególności rzeczywistymi danymi pokazującymi jego efektywność (oszczędności na paliwie, redukcja emisji CO2, ilość produkowanej energii), serdecznie prosimy o kontakt.

sb_stats

CITYBOX – modułowy system komunikacyjny


CITYBOX to niewielkie urządzenie instalowane w pojeździe, którego ideę prezentuje poniższy rysunek. Wystarczy podłączyć je do instalacji zasilającej pojazdu i wyposażyć w kartę SIM wybranego operatora GSM, aby rozpoczęło swoją pracę. Na życzenie Klienta, odpowiednie karty SIM z wybraną comiesięczną pulą GB transferu danych mogą być od razu zainstalowane w urządzeniu. Nie występuje najmniejsza potrzeba instalowania więcej niż jednego urządzenia CITYBOX w jednym nawet długim pojeździe.

citybox_arch

Wszystkie urządzenia CITYBOX potrafią komunikować z się z centralnym serwerem CITYBOX lub z usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure. Dzięki takiemu podejściu, możliwa jest ciągła wymiana dowolnych informacji między danym urządzeniem CITYBOX, a serwerem CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager, jak również – między poszczególnymi urządzeniami CITYBOX. Omawianą ideę prezentuje poniższy rysunek. Pozwala to na bieżące kontrolowanie stanu każdego urządzenia i zarządzanie całą ich kolekcją.

citybox_arch2

CITYBOX Manager jest również w stanie integrować obsługę płatności internetowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych MasterCard i Visa, w związku z czym system CITYBOX może prowadzić sprzedaż mobilnych biletów elektronicznych.

Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dowolną liczbą urządzeń CITYBOX zainstalowanych w pojazdach. Zarządzanie serwerem centralnym CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure, a więc pośrednio i wszystkimi urządzeniami CITYBOX, odbywa się z poziomu webowej aplikacji administracyjnej, dostępnej przez każdą przeglądarkę internetową.

citybox_placement

Najbardziej podstawowa wersja CITYBOX udostępnia internet poprzez sieć WiFi, komunikuje się także dwukierunkowo z serwerem centralnym CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure, aby umożliwić łatwe zarządzanie i konfigurację kolekcji urządzeń zainstalowanych w pojazdach. Poniższa tabela prezentuje możliwe rozszerzenia tego prostego scenariusza o inne wybrane funkcjonalności, które nie wyczerpują jednak pełnej gamy dedykowanych rozszerzeń. Poniżej prezentowana jest lista najważniejszych funkcjonalności:

 • internet poprzez WiFi,
 • pomiar temperatury w pojeździe dzięki czujnikowi instalowanemu w dowolnym miejscu,
 • ustalanie pozycji GPS dzięki wbudowanemu modułowi GPS,
 • sprzedaż mobilnych biletów elektronicznych przez telefon,
 • panele LCD z systemem reklamowym bądź komunikatami wewnętrznymi.


Telefon użytkownika z dowolnym systemem operacyjnym, który ma włączone WiFi, po wejściu w obszar działania sieci WiFi udostępnianej przez CITYBOX:

 • automatycznie wyświetli ekran powitalny z listą usług (zgodnie z poniższym rysunkiem) – co stanie się na większości telefonów,
 • wyświetli ekran powitalny z listą usług (zgodnie z poniższym rysunkiem) po wybraniu jakiegokolwiek adresu z przeglądarki internetowej telefonu.


citybox_screen

varia_logoW zaawansowanych wersjach urządzeń CITYBOX stosowana jest technologia Varia. Dzięki temu urządzenia są m.in. w stanie wykryć przeciążenia powstające podczas wypadków i natychmiastowo powiadamiać o nich (wraz z pozycją GPS) dyspozytora.

Urządzenie pokazowe CITYBOX Varia - sensory telemetryczne, GPS z zewnętrzną anteną, anteny LTE i WiFi, 7 calowy wyświetlacz dotykowy LCD, kamera działająca w paśmie podczerwieni do identyfikacji obiektów, raportowanie i zarządzanie z chmury Microsoft Azure

Urządzenie pokazowe CITYBOX Varia – sensory telemetryczne, GPS z zewnętrzną anteną, anteny LTE i WiFi, 7 calowy wyświetlacz dotykowy LCD, kamera działająca w paśmie podczerwieni do identyfikacji obiektów, raportowanie i zarządzanie z chmury Microsoft Azure

Urządzenie pokazowe CITYBOX Varia - sensory telemetryczne, GPS bez zewnętrznej anteny, anteny LTE i WiFi, 7 calowy wyświetlacz dotykowy LCD, kamera działająca w paśmie podczerwieni do identyfikacji obiektów, raportowanie i zarządzanie z chmury Microsoft Azure, zasilanie sieciowe

Urządzenie pokazowe CITYBOX Varia – sensory telemetryczne, GPS bez zewnętrznej anteny, anteny LTE i WiFi, 7 calowy wyświetlacz dotykowy LCD, kamera działająca w paśmie podczerwieni do identyfikacji obiektów, raportowanie i zarządzanie z chmury Microsoft Azure, zasilanie sieciowe

Wszystkie w/w rozwiązania techniczne wykonywane są w oparciu o certyfikowane podzespoły i części dopuszczone do obrotu na terenie UE. Wymagania co do certyfikacji określonej serii urządzeń zależą od finalnej konfiguracji sprzętowej wymaganej przez klienta oraz sposobu ich dostarczenia klientowi.