Rozwiązania

Oferujemy zarówno gotowe systemy i linie produktowe, jak również rozwiązania dedykowane, powstające w oparciu o indywidualne potrzeby danego Klienta:

SUN-BUS – sprawdzony system technologii fotowoltaicznej na pojazdy (autobusy, ciężarówki-chłodnie) oraz jednostki pływające (np. promy), poprawiający bilans energetyczny – więcej informacji.

UV-ERFLO – automatyczny system ciągłej dezynfekcji klimatyzacji autobusów, wykorzystujący promieniowanie UV-C o najszerszym spektrum biobójczym, włączając SARS-Cov-2 – więcej informacji.

UV-IGNIS – skuteczny system dekontaminacji obiektów i pojazdów, wykorzystujący promieniowanie UV-C o najszerszym spektrum biobójczym, włączając SARS-Cov-2 – więcej informacji.

AI-SENSO – rodzina inteligentnych bateryjnych sensorów radiowych do pomiaru wybranych wielkości fizycznych, jak np. temperatury – więcej informacji.

CITYBOX – modułowy system komunikacyjny, umożliwiający świadczenie różnych usług elektronicznych, m.in. internetu przez WiFi, informacji pasażerskiej, reklam – więcej informacji.

Rozwiązania dedykowane – urządzenia oraz oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb danego Klienta, przekraczające naszą standardową ofertę – więcej informacji.

Druk 3D – projektowanie oraz wykonywanie wydruków z wielu materiałów twardych i elastycznych za pomocą grupy różnorodnych drukarek 3D – więcej informacji.

Wszystkie w/w rozwiązania techniczne wykonywane są w oparciu o certyfikowane podzespoły i części dopuszczone do obrotu na terenie UE. Wymagania co do certyfikacji określonej serii urządzeń zależą od finalnej konfiguracji sprzętowej wymaganej przez klienta oraz sposobu ich dostarczenia klientowi.