CITYBOX

CITYBOX – modułowy system komunikacyjny

 
CITYBOX to niewielkie urządzenie instalowane w pojeździe, którego ideę prezentuje poniższy rysunek. Wystarczy podłączyć je do instalacji zasilającej pojazdu i wyposażyć w kartę SIM wybranego operatora GSM, aby rozpoczęło swoją pracę. Na życzenie Klienta, odpowiednie karty SIM z wybraną comiesięczną pulą GB transferu danych mogą być od razu zainstalowane w urządzeniu. Nie występuje najmniejsza potrzeba instalowania więcej niż jednego urządzenia CITYBOX w jednym nawet długim pojeździe.

citybox_arch

Najbardziej podstawowa wersja CITYBOX udostępnia internet poprzez sieć WiFi, komunikuje się także dwukierunkowo z serwerem centralnym CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure, aby umożliwić łatwe zarządzanie i konfigurację kolekcji urządzeń zainstalowanych w pojazdach. Poniższa tabela prezentuje możliwe rozszerzenia tego prostego scenariusza o inne wybrane funkcjonalności, które nie wyczerpują jednak pełnej gamy dedykowanych rozszerzeń. Poniżej prezentowana jest lista najważniejszych funkcjonalności:

  • internet poprzez WiFi,
  • pomiar temperatury w pojeździe dzięki czujnikowi instalowanemu w dowolnym miejscu,
  • ustalanie pozycji GPS dzięki wbudowanemu modułowi GPS,
  • prezentacja reklam mobilnych i komunikatów informacji pasażerskiej.

 
citybox_placement

Telefon użytkownika z dowolnym systemem operacyjnym, który ma włączone WiFi, po wejściu w obszar działania sieci WiFi udostępnianej przez CITYBOX:

  • automatycznie wyświetli ekran powitalny z listą usług (zgodnie z poniższym rysunkiem) – co stanie się na większości telefonów,
  • wyświetli ekran powitalny z listą usług (zgodnie z poniższym rysunkiem) po wybraniu jakiegokolwiek adresu z przeglądarki internetowej telefonu.

 
citybox_screen

Wszystkie urządzenia CITYBOX potrafią komunikować z się z centralnym serwerem CITYBOX lub z usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure. Dzięki takiemu podejściu, możliwa jest ciągła wymiana dowolnych informacji między danym urządzeniem CITYBOX, a serwerem CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager, jak również – między poszczególnymi urządzeniami CITYBOX. Omawianą ideę prezentuje poniższy rysunek. Pozwala to na bieżące kontrolowanie stanu każdego urządzenia i zarządzanie całą ich kolekcją.

citybox_arch2

Rozwiązanie umożliwia zarządzanie dowolną liczbą urządzeń CITYBOX zainstalowanych w pojazdach. Zarządzanie serwerem centralnym CITYBOX lub usługą CITYBOX Manager w chmurze Microsoft Azure, a więc pośrednio i wszystkimi urządzeniami CITYBOX, odbywa się z poziomu webowej aplikacji administracyjnej, dostępnej przez każdą przeglądarkę internetową.

CITYBOX Manager umożliwia łatwe zarządzanie m.in. kampaniami marketingowymi, opartymi o banery reklamowe i komunikaty. Są one wyświetlane wszystkim użytkownikom podczas logowania się do sieci WiFi, udostępniającej internet w pojeździe. Sytem potrafi pomijać prezentację określonych odpłatnych treści na pojeździe, na którym – z powodu regulacji wewnętrznych bądź unijnych – nie powinno się to odbywać.

CITYBOX Manager dostarcza też wielu ciekawych statystyk związanych z użyciem systemu. Dzięki wygodnym portletom dostępnym z dasboardu raportowego, można łatwo obserwować m.in. trendy ilości pasażerów w poszczególnych pojazdach i okresach, rodzaje urządzeń mobilnych podłączających się do sieci WiFi, jak również dokonywać innych obserwacji związanych z potokami pasażerskimi.