Rozwiązania dedykowane

Rozwiązania dedykowane to wszelkie urządzenia oraz oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb danego projektu. Cykl życia dostarczanych przez nas rozwiązań dedykowanych obejmuje wszystkie etapy począwszy od konceptualizacji i projektowania, przez prototypowanie, uzyskiwanie stosownych certyfikatów, aż po produkcję seryjną, dostawę, montaż oraz serwis/utrzymanie. Wybrane przykłady takich realizacji zostały zaprezentowane poniżej.

1. Autonomiczny hybrydowy system zasilania

System zasilania oparty na technologii fotowoltaicznej (dominującej) oraz energii wiatrowej (posiłkowej) o łącznej mocy 1.4 kWp. System składa się z odpowiednio dobranych paneli fotowoltaicznych, turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu, przetwornicy z niezależnymi regulatorami i modułem BMS oraz baterii. Jest w szczególności przeznaczony do instalacji na obiekty autonomiczne, tj. nieposiadające innego zasilania (wiaty, przystanki, stacje ładowania, stacje pomiarowe).