Druk 3D

In-Lab od dawna wykorzystuje technologię druku 3D przy prototypowaniu oraz wytwarzaniu własnych produktów. W związku z tym, znając dobrze wszelkie korzyści, postanowiliśmy udostępnić Klientom możliwość zlecania wydruków 3D na naszych urządzeniach. Usługa może być szczególnie wskazana przy potrzebie pozyskania małej liczby elementów (nawet jednego), np. części zamiennych o nietypowej konstrukcji i kształcie, których wytworzenie innymi metodami byłoby nieekonomiczne lub bardzo skomplikowane.

Druk 3D

Zapraszamy do konsultacji, dzięki którym będziemy w stanie ocenić wykonalność konkretnych elementów oraz doradzić najbardziej właściwe podejście, materiały i inne parametry potencjalnego wydruku. Naturalnie, wszelkie koszty będą oszacowane oraz uzgodnione przed podjęciem działań związanych z projektowaniem i samym wydrukiem.

Pragniemy poinformować, że wymienione usługi świadczone są priorytetowo w stosunku do Członków Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego (PZPTP).